Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

flaga i herb
Herb    
Na tarczy herbowej koloru srebrnego (zgodnie z regułami sztuki heraldycznej barwa srebrna może być zastąpiona kolorem białym) znajduje się czerwony tur (samiec tura) zwrócony w stronę prawą.

Flaga
Flaga koloru białego, o proporcjach 3:5, nawiązuje do herbu miasta, który został usytuowany w środkowej części sztandaru. Rękaw służący do umocowania flagi na drzewcu znajduje się z lewej strony.

Hejnał
Hejnał Miasta Turku przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/145/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku jest utworem muzycznym na trzy rąbki, odtwarzanym z okazji świąt miejskich i państwowych. Autorem hejnału jest Zenon Jankowski - ówczesny kapelmistrz Orkiestry Dętej Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" w Turku.

mp3Hejnał_Miasta_Turku.mp3 - plik do pobrania  

hejnał nuty