Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Wsparcie w postaci: Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podmiot odpowiedzialny: Urząd Miasta Turek

Skierowane dla: Podmiotów gospodarczych inwestujących na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, którzy w wyniku inwestycji utworzą nowe miejsca pracy

Wysokość wsparcia: Pracodawca zatrudniający:

 • od 15-50 pracowników będzie mógł korzystać z ulgi przez 1 rok,
 • od 51 do 100 pracowników przez 2 lata,
 • powyżej 100 pracowników przez 3 lata.

Więcej informacji:

1. Uchwała nr XXXIV/293/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej - https://miastoturek.pl/images/pdfy/Uchwa%C5%82a_Rady_Miejskiej_Turku_w_sprawie_zwolnienia_z_podatku_od_niruchomo%C5%9Bci.pdf

2. Zmiany do powyższej uchwały -  https://miastoturek.pl/images/pdfy/Zmiany_do_uchwa%C5%82y.pdf

3. Załącznik 1 do uchwały - formularz dla przedsiębiorców - https://miastoturek.pl/images/pdfy/Zalacznik1.pdf

4. Załącznik 2 do uchwały - oświadczenie dla przedsiębiorców - https://miastoturek.pl/images/pdfy/Zalacznik2.pdf

 

Lokalna instytucja wspierająca inwestorów:

Turecka Izba Gospodarcza

Forma wsparcia: liczne programy skierowane dla przedsiębiorców obejmujące m.in. reprezentowanie interesów lokalnych przedsiębiorców, internacjonalizację, rozwój kompetencji, udzielanie pożyczek, tworzenie i rozwój grup zakupowych.

Strona internetowa: https://tig.turek.pl/

 

Regionalne instytucje wspierające inwestorów:

 

Wielkopolskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów

Forma wsparcia: dostęp do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Strona internetowa: https://www.umww.pl/wielkopolskie-centrum-obslugi-inwestorow-i-eksporterow

 

Centrum Obsługi Inwestora Województwa Wielkopolskiego

Forma wsparcia: współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzi samodzielnie obsługę inwestorów w województwie wielkopolskim.

Strona internetowa: www.investinwielkopolska.pl

 

Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

Forma wsparcia: Członkostwo w Izbie zapewnia dostęp do wiedzy i informacji biznesowej jak również możliwość nawiązania kontaktów z wieloma przedsiębiorcami.

Strona internetowa: www.iphpw.pl

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Forma wsparcia: projekty dotacyjne oraz pożyczki dla przedsiębiorców

Strona internetowa: www.warp.org.pl

 

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju

Forma wsparcia: organizacja naborów na projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania, głównie dla przedsiębiorców lokalnych.

Strona internetowa: https://www.lgd-tur.org.pl/

 

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Forma wsparcia: środki finansowe w ramach Funduszu Pracy m.in. na szkolenia, otwarcie nowych miejsc pracy, staże zawodowe

Strona internetowa: https://turek.praca.gov.pl/

 

Wsparcie w postaci: zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 10 lub 15 lat w związku z planowaną inwestycją

Podmiot odpowiedzialny: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Skierowane dla: przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć nowy zakład pracy, zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, wprowadzić produkty dotąd nie wytwarzane przez zakład lub zasadniczo zmienić dotychczasowy proces produkcyjny istniejącego zakładu

Wysokość wsparcia: 

 1. Dla mikro i małych firm: 45% planowanych wydatków inwestycyjnych
 2. Dla średnich firm: 35% planowanych wydatków inwestycyjnych
 3. Dla dużych firm: 25% planowanych wydatków inwestycyjnych 

Liczona od kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników

Więcej informacji: https://sse.lodz.pl/

Wsparcie w postaci: granty na projekty edukacyjne, rozwój innowacji, cyfryzację

Podmiot odpowiedzialny: Różne podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Wsparcie w postaci: granty inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Granty rządowe, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023

Skierowane dla:przedsiębiorców realizujących inwestycje w sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

 

Wysokość wsparcia: do 15 tys PLN na każde utworzone miejsce pracy lub do 20% jako procent kosztów inwestycji

Więcej informacji: www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/program_wspierania_inwestycji_gospodarki_polskiej_na_lata_2011_-_2030

 

Wsparcie w postaci: granty na rozwój kompetencji, usługi doradcze, internacjonalizację, pożyczki inwestycyjne

Podmiot odpowiedzialny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilku tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grantss

 

Wsparcie w postaci: granty na prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie i pracę nad innowacjami

Podmiot odpowiedzialny: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu)

Więcej informacji: https://archiwum.ncbr.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

 

Wsparcie w postaci: pożyczki i programy dłużne na rozwój inwestycji i wsparcie bieżącej działalności

Podmiot odpowiedzialny: Bank Gospodarstwa Krajowego

Skierowane dla: wszystkich grup przedsiębiorców (w zależności od programu)

Wysokość wsparcia: od kilkudziesięciu tysięcy PLN do nawet kilkunastu mln PLN (w zależności od programu i formy wsparcia)

Więcej informacji: www.bgk.pl