English German Polish

logo wielkopolski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpił do współpracy w ramach projektu „Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024” finansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego, polegającego na świadczeniu usługi teleopieki dla  500 osób z  Wielkopolski w tym 25 osób z terenu miasta Turku.

Program jest kontynuacją edycji projektu pilotażowego realizowanego w ubiegłym roku w ramach którego wsparciem zostało objętych 10 seniorów z naszego miasta.

Działania te przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych w lokalnym środowisku, a jednocześnie stają się ważnym elementem rozwoju usług społecznych.

Celami projektu są:

  •    utrzymanie osób starszych w naturalnym środowisku zamieszkania,
  •    zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podniesienie jakości życia seniorów,
  •    wypracowanie modelu wsparcia osób i opiekunów osób starszych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i aktywności obywatelskiej.

Wsparcie dla Gminy:

  •    wsparcie w rozwijaniu nowych form pomocy społecznej  i samopomocy,
  •    wsparcie organizacyjne w realizacji projektu świadczone przez ROPS w Poznaniu,
  •    wsparcie merytoryczne, w tym szkolenia z zakresu teleopieki i wsparcia osoby starszej w miejscu zamieszkania.

Wsparcie dla uczestnika:

  •    usługa teleopieki opłacona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – ROPS w Poznaniu świadczona przez okres max.20 miesięcy, zapewniająca możliwość całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z telecentrum obsługiwanym przez ratowników medycznych,
  •    urządzenie do świadczenia usługi teleopieki (opaska na rękę),
  •    sieć pomocowa świadczona przez społeczność lokalną (np. pomoc sąsiedzką, wolontariat senioralny i międzypokoleniowy, pracę socjalną).

Osoby objęte naborem do usługi teleopieki są mieszkańcami miasta Turek, mają powyżej 60 r.ż., są osobami samotnymi/ samotnie gospodarującymi i/lub w rodzinie korzystającymi z innych form wsparcia w miejscu zamieszkania.

Rekrutacją na poziomie Gminy Miejskiej Turek zajmuje się - koordynator SOS Pani Elżbieta Piąstka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 logotypy ROPS WW SWW kolor

 

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl