Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Przypominamy, że 18 września 2023 r. mija termin na złożenie wniosku o przydział i zamianę lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek oraz formularza aktualizacji wniosku dla osób, które zostały zakwalifikowane na listę: osób uprawnionych do przydziału lokalu mieszkalnego, osób uprawnionych do najmu socjalnego lokalu oraz osób uprawnionych do zamiany lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy na lokal o większej powierzchni.

Wnioski oraz formularze aktualizacji wniosków wydawane i przyjmowane są od 21 sierpnia 2023 r. do 18 września 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59 w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek i formularz aktualizacji wniosku wraz z załącznikami jest również dostępny na stronie www.bip.miastoturek.pl. w zakładce Wnioski / Nieruchomości / Lokale komunalne.

Niezłożenie we wskazanym terminie formularza aktualizacji wniosku przez osoby, które figurują na listach skutkować będzie utratą uprawnień i skreśleniem z listy osób uprawnionych.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego tut. Urzędu, ul. Szkolna 4 /I piętro/ lub pod numerem telefonu 63 289 61 31/32/34.

Pozostałe aktualności

Jesienny Rajd Pieszy i Rowerowy

Burmistrz Miasta Turku zaprasza na Jesienny Rajd Pieszy i Rowerowy.

Więcej…

Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 5

Okrągły jubileusz 30-lecia świętowała Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF w Turku. Z tej okazji na uroczystym apelu, w piątek 29 września, spotkali się m.in. byli i obecni pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

Więcej…

Mecz w Bajkowym Przedszkolu

We wtorek 26 września w ramach projektu edukacyjnego dotyczącego sportu realizowanego w "Bajkowym Przedszkolu" odbył się mecz piłki nożnej.

Więcej…