Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto Turek realizuje projekt pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku położonego przy ul. Górniczej w miejscowości Turek poprzez wycinkę suchych i obumarłych drzew w celu przywrócenia właściwego stanu środowiska naturalnego” .

Przedmiotem projektu jest usunięcie drzew całkowicie lub częściowo obumarłych, takich jak: - klon zwyczajny – 7 sztuk o następujących obwodach pni: 80cm, 85cm, 130cm, 120cm, 160cm, 150cm, 49cm; - klon zwyczajny – 1 sztuka o obwodach pni: 75cm, 87cm i 79cm. Zakres przedsięwzięcia wynika z pozwolenia nr 10/2023/A z dnia 12.01.2023 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest zrewaloryzowanie 4,6601 ha zabytkowego parku dworskiego, położonego przy ul. Górniczej w Turku w granicach działki nr 746/2, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-468/209 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie z dnia 07 lutego 1992 r. i przywrócenie w nim właściwego stanu środowiska.

Projekt został dofinansowany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość projektu: 7 750,00 zł

Kwota dotacji: 6 440,00 zł.

Termin zakończenia realizacji – 30.10.2023 r.

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Pozostałe aktualności

Czy D. Młynarczyk nie wie co pisze, czy kłamie?

Korzystając z prawa do odpowiedzi na krytykę prasową wysłaliśmy do pana Dariusza Młynarczyka stanowisko wiceburmistrz Turku, Joanny Misiak-Kędziory. Niestety, pan Młynarczyk listu nie opublikował, czym nie zastosował się do przepisów prawa prasowego. W tej sytuacji zmuszeni jesteśmy na miejskich stronach opublikować odpowiedź wiceburmistrza Turku.

Więcej…

Uwaga, zmiana organizacji ruchu

Już za tydzień nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Bursztynowej w Turku z drogą w Obrzębinie.

Więcej…

Fotogaleria z rewitalizacji deptaka 650-lecia

W tym tygodniu zacznie się odbiór techniczny inwestycji na deptaku 650-lecia. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć deptaka, na którym kończą się prace.

Więcej…