Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w III kwartale 2024 r na terenie Miasta Turku, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Jest to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni) lub pozostających poza rynkiem pracy (bierni zawodowo). Ponadto w 2024 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności będą zbierane dodatkowe informacje z zakresu tematu dotyczącego osób młodych na rynku pracy. 

Jaki będzie zakres zbieranych informacji? Będą to dane dotyczące rozmiaru i struktury populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z uwzględnieniem podziału na cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne, źródła utrzymania, samoocena stanu zdrowia oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, fakt rejestracji w urzędzie pracy oraz uczestnictwa w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Dodatkowo w przypadku osób:

- pracujących: wykonywany zawód, czas pracy, rodzaj umowy o pracę, charakterystyka dot. zakładu pracy m.in. rodzaj prowadzonej działalności, liczba pracujących;

- bezrobotnych: czas aktywnego poszukiwania pracy, charakterystyka poprzednio wykonywanej pracy (dla osób uprzednio pracujących);

- biernych zawodowo: przyczyny bierności zawodowej.


Metoda realizacji badania: wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego.


Kim jest ankieter statystyczny? Ankieter statystyki publicznej nie jest osobą anonimową. Jest on pracownikiem urzędu statystycznego znajdującego się na terenie danego województwa. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych zapisanych w Programie Badań Statystyki Publicznej na dany rok.

Infolinia statystyczna: 22 279 99 99 

Sprawdź tożsamość ankietera! 

Strona głowna | Badania Ankietowe (stat.gov.pl)

 

Pozostałe aktualności

IV sesja Rady Miejskiej Turku

W czwartek, 11 lipca, w Urzędzie Miejskim odbyła się sesja Rady Miejskiej Turku.

Więcej…

Zasady odbioru odpadów biodegradowalnych

Z uwagi na powtarzający się problem z nieprawidłową segregacją odpadów biodegradowalnych, PGKiM Spółka z o.o. przypomina, że odpady biodegradowalne to:

  • pady kuchenne pochodzenia roślinnego (obierki, ogryzki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj),
  • gałęzie drzew i krzewów,
  • skoszona trawa,
  • trociny i kora drzew.

Więcej…

Komisja mieszkaniowa sprawdza złożone wnioski o najem mieszkań

Zaczęła pracę Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która będzie weryfikować wnioski o najem mieszkań w nowo wybudowanych blokach na Os. Wyzwolenia 39 i 40.

Więcej…