Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Interwencje mieszkańców Urząd Miejski w Turku przyjmuje już nie tylko na zgłoszenie telefoniczne. Dla wygody turkowian uruchomiony został specjalny adres poczty elektronicznej, na który również można zgłaszać uwagi na temat miejskiej infrastruktury.

Miejski telefon interwencyjny funkcjonuje już od kilku miesięcy. Dzwoniący na numer telefonu 63 289 61 56 mieszkańcy, zgłaszają głównie swoje spostrzeżenia dotyczące zieleni miejskiej i lamp ulicznych. Wszystkie interwencje dotyczące kompetencji Gminy Miejskiej Turek, były natychmiast realizowane przez urzędników. Pozostałe zostały zgłoszone odpowiednim organom bądź zarządcom.

Teraz do telefonu, doszedł adres skrzynki mailowej. Na e-mail: uwaga@miastoturek.pl będzie można przesyłać swoje uwagi, interwencje i spostrzeżenia, tak jak wcześniej na miejski telefon interwencyjny. Zachęcamy do tej formy kontaktu.