Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

 

Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Turku

Przedmiot

Inwestycja obejmuje:

- przebudowę istniejącej fontanny miejskiej na fontannę płaską z dyszami zlokalizowanymi w nawierzchni i podświetleniem wody,

- wykonanie posągu Tura,

- wykonanie elementów małej architektury (m.in. ławki, kosze, tablica informacyjna),

- budowę pergoli obsadzonych roślinami,

- rewitalizację istniejącej zieleni i wykonanie nowych nasadzeń,

- remont nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych w obrębie inwestycji.

Organ realizujący projekt

Gmina Miejska Turek

Całkowity koszt

1.917.570,00 PLN

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

1.725.813,00 PLN

Źródła finansowania

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

·         Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

·         budżet Gminy Miejskiej Turek

 logo 4

 

 

Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Turku poprzez remont
i doposażenie pomieszczeń

Przedmiot

Wykonanie prac remontowych pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury w Turku, w tym holu wejściowego, trzech pomieszczeń magazynowych na parterze oraz toalet. Ponadto, w ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie do nowego studia nagrań.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków lokalowych, funkcjonalnych i użytkowych budynku MDK.

Organ realizujący projekt

Wnioskodawca: Gmina Miejska Turek

Realizator: Miejski Dom Kultury w Turku

Całkowity koszt

268.741,36PLN

Kwota dofinansowania z Programu Kulisy Kultury

130.000,00LN

Źródła finansowania

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

·         Województwo Wielkopolskie w ramach Programu „Kulisy Kultury”

·         budżet Gminy Miejskiej Turek

logo kulisy 

 

 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Turku w obszarze od ul. Legionów Polskich do ul. Armii Krajowej

Przedmiot  

Inwestycja obejmuje:

      -        remont nawierzchni wraz z wymianą podbudowy,

      -        przebudowę parkingu przy ul. Armii Krajowej polegającą na wymianie nawierzchni, krawężników oraz na uporządkowaniu organizacji ruchu,

      -        przebudowę sieci oświetlenia miejskiego oraz budowę rurociągu dla kabla CCTV,

      -        nasadzenia zieleni wysokiej, wycinkę drzew oraz przebudowę i budowę nowych zieleńców,

      -        budowę elementów małej architektury,

      -        budowę fontanny,

      -        budowę murków oporowych w obrębie zieleńców,

      -        przebudowę/ budowę instalacji wod-kan.

Organ realizujący projekt

Gmina Miejska Turek

Całkowity koszt

4.743.207,38 PLN

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych

4.268.886,64 PLN

Źródła finansowania

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

      ·         Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

      ·         budżet Gminy Miejskiej Turek

logo 4

 

 

Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku

Przedmiot

Poprawa dostępności usług świadczonych przez Gminę Miejską Turek dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w 4 budynkach, w których zlokalizowany jest Urząd Miejski w Turku.

W ramach projektu Urząd zostanie doposażony m.in. w: systemy wezwania asysty do drzwi zewnętrznych, nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu, koce ewakuacyjne, tabliczki brajlowskie do oznakowania drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,

pętle indukcyjne, aktywatory sznurowe gongów alarmowych do toalet, lupy elektroniczne, ramki do podpisu.

Ponadto w ramach projektu wykonana zostanie nowa lada do obsługi klientów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nowa internetowa zgodna ze standardem WCAG 2.1.

Organ realizujący projekt

Gmina Miejska Turek

Kwota dofinansowania

99 655,00PLN

Źródła finansowania

„Dostępny samorząd – granty”

Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 1

2

 

 

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek

Przedmiot

Budowa dwóch budynków wielorodzinnych, w których zaprojektowano po 22 lokale mieszkalne, co daje łącznie 44 mieszkania. 4 mieszkania dostosowane będą dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowana zostanie również infrastruktur towarzysząca; drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, chodniki, odwodnienie, plac zabaw i miejsce rekreacyjne.

Organ realizujący projekt

Gmina Miejska Turek

Całkowity koszt

16 787 346,79 PLN

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych

9 599 200,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat

5 981 795,78 PLN

Źródła finansowania

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

      ·         Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

      ·         Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego

      ·         budżet Gminy Miejskiej Turek

 logo 4

 

Budowa sketeparku w Turku przy ul. Armii Krajowej

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa skateparu  przy ul. Armii Krajowej w Turku. Obiekt o pow.435m2 ma służyć jeżdżącym wyczynowo na deskorolce, rolkach czy hulajnodze i wyposażony będzie m.in. w takie przeszkody jak: roll-in, jumpbox, wall-ride, bank ramp, funbox z grindbox’em 3/3 oraz poręczą łamaną, quarter pipe i barcelona z grindbox’em i mini rampa.

Organ realizujący projekt

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku

Całkowity koszt:

1 038 770,00 zł

Kwota dofinansowania:

681 724,00 zł

Źródła finansowania:                     

do prgramu rządowego

 

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3

Status

Zakończono

Przedmiot projektu:

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Kaliskiej 42/3, w wyniku, którego zostanie zmodernizowany jeden lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 42,40 m2.

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy o dofinansowanie

20 maja 2022r.

Całkowity koszt:

43 419,45 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat

34 735,56 zł

Źródła finansowania:                     

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 logo

 

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy Placu Sienkiewicza 13/8

Status

Zakończono

Przedmiot projektu:

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy Placu Sienkiewicza 13/8, w wyniku, którego zostanie zmodernizowany jeden lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 34 m2.

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy o dofinansowanie

20 maja 2022r.

Całkowity koszt:

47 492,19 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat

37 993,75 zł

Źródła finansowania:                     

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 logo

 

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Górniczej 24/9

Status

Zakończono

Przedmiot projektu:

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Górniczej 24/9, w wyniku, którego zostanie zmodernizowany jeden lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 50,30 m2.

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy o dofinansowanie

20 maja 2022r.

Całkowity koszt:

49 925,65 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat

39 940,52 zł

Źródła finansowania:                     

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 logo

 

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Kolskiej 17/9

Status

Zrealizowano

Przedmiot projektu:

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Kolskiej 17/9, w wyniku, którego zostanie zmodernizowany jeden lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 53,20 m2.

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy o dofinansowanie

20 maja 2022r.

Całkowity koszt:

83 333,68 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat

66 666,94 zł

Źródła finansowania:                     

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 logo

  

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Żeromskiego 10/2

Status

Zrealizowano

Przedmiot projektu:

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Żeromskiego 10/2, w wyniku, którego zostanie zmodernizowany jeden lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 31,38 m2.

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy o dofinansowanie

20 maja 2022r.

Całkowity koszt:

71 800,50 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat

57 440,40 zł

Źródła finansowania:                     

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 logo

 

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Browarnej 12/1

Status

Zrealizowano

Przedmiot projektu:

Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Browarnej 12/1 w wyniku, którego zostanie zmodernizowany jeden lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 37,50 m2

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy o dofinansowanie

20 maja 2022r.

Całkowity koszt:

59 017,01 zł

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat

46 874,03 zł

Źródła finansowania:                     

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 logo

  

„Budowa drogi 6 KDD na osiedlu Wyzwolenia w Turku”

Projekt zrealizowany.

Przedmiot projektu:

Inwestycja dotyczy budowy jednego odcinka drogi na osiedlu Wyzwolenia w Turku, w rejonie ulic ul. M. Rataja i ul. Ks. Jędrzejewskiego.

Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą drogową przyczyni się do podniesienia standardu technicznego drogi, a zastosowane rozwiązania techniczne zwiększą bezpieczeństwo użytkowników. Efektem planowanej inwestycji będzie:

ciąg komunikacyjny o długości prawie 0,189 km, chodniki o łącznej długości 0,357 km, sieć oświetlenia ulicznego, w tym 8 punktów oświetleniowych; kanały deszczowe o łącznej długości 193,4m; 7 studni rewizyjnych, 10 wpustów ulicznych i 48 nowych zatok postojowych (miejsc parkingowych), w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy o dofinansowanie

09 sierpnia 2022r.

Całkowity koszt:

1 555 397,40 zł

Kwota dofinansowania z RFRD

898 422,86 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Miejskiej Turek

656 974,54 zł

Źródła finansowania:                     

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz budżet Gminy Miejskiej Turek.

logo

 

Remont i przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego położonego przy ul. Kaliskiej 23

 Zrealizowano

Przedmiot projektu:

 Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części   kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i   przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu   usługowego położonego w Turku przy ul. Kaliskiej 23, w   wyniku, którego zostanie zmodernizowany jeden lokal   mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu   gminy o łącznej powierzchni użytkowej 37,11m2

 Organ realizujący projekt:

 Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy

 05.08.2021r.

Całkowity koszt:

 179 677,73 PLN

Kwota dofinansowania

 126 768,02 PLN

Źródła finansowania:                     

 Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz   Dopłat  w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany   środkami z budżetu państwa, w ramach rządowego   programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa   mieszkaniowego.

 ff

 

Modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Parkowej – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłącza sieci wodociągowej

Przedmiot projektu:

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przyłącza z obiektu do przepompowni ścieków oraz wykonanie kanalizacji ciśnieniowej o długości 153,5m. Planuje się tez wykonani wewnętrznego przyłącza wodociągowego dla celów gospodarczych.

Całkowity koszt:

273 237,03 PLN

Kwota dofinansowania:

139 869,00 PLN

Źródła finansowania:                     

 do prgramu rządowego

 

Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc parkingowych w rejonie tej ulicy

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Żwirki i Wigury o długości 146 m wraz z chodnikami, oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz budowa 37 miejsc parkingowych.

Data podpisania umowy z wykonawcą robót

11.06.2021 r.

Całkowity koszt:

895 127,00 PLN

Kwota dofinansowania:

317 890,22 PLN

Źródła finansowania:                     

 do prgramu rządowego

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy  ul. Matejki 1

 

Zrealizowano

Przedmiot projektu:

Przedsięwzięcie polegające na  przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej położonego w Turku przy ul. Matejki 1, w wyniku którego powstaną 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 114,60m2 (z czego pierwszy lokal  o pow.54,80 m2, a drugi o pow.59,80 m2)

 Organ realizujący projekt:

Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy

08.04.2019 r.

Całkowity koszt:

544 588,58 PLN

Kwota dofinansowania

245 064,86 PLN

Źródła finansowania:                     

Dofinansowano ze środków  budżetu państwa.

Rządowy program bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat.

 

                                                             loga bgk

  

Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku

 W trakcie realizacji

Przedmiot projektu:

Inwestycja dotyczy budowy 7 odcinków dróg zlokalizowanych w południowo zachodniej  części miasta w obrębie ulicy Leśnej. Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą  drogową przyczyni się do podniesienia standardu technicznego dróg a zastosowane  rozwiązania techniczne zwiększą bezpieczeństwo użytkowników. Efektem planowanej  inwestycji będzie: 1,199 km dróg, 2,076 km chodników, 0,314 km dróg pieszo –  rowerowych, 54 zjazdy, 35 latarni, 1,234 km kolektora kanalizacji deszczowej, 76  wpustów ulicznych.

Organ realizujący projekt:

 Gmina Miejska Turek

Data podpisania umowy o dofinansowanie

 22 lipca 2022r.

Całkowity koszt:

8 269 366, 56 PLN

Kwota dofinansowania z RFRD

4 780 874,33 PLN

Kwota wkładu własnego Gminy Miejskiej Turek

3 488 492,23  PLN

Źródła finansowania:                     

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz budżet  Gminy Miejskiej Turek.

 ff