Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

„Zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim w Turku”

Status projektu

W trakcie realizacji

Przedmiot projektu:

Celem projektu jest zapewnienie bezawaryjnej pracy oprogramowania w Urzędzie Miejskim w Turku oraz zabezpieczenie go przed cyberzagrożeniami poprzez:

1.   Opracowanie i wdrożenie systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) w tym opracowanie polityk bezpieczeństwa informacji (PBI) zgodnie z normą ISO oraz przygotowanie audytu.

2.  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

      i kadry kierowniczej UM w zakresie cyberbezpieczeństwa.

3.  Doposażenie sprzętowe zapewniające ciągłość działania oprogramowania w przypadku awarii i wprowadzenie mechanizmów zapewniających zabezpieczenie przed cyberatakami przez zakup infrastruktury informatycznej m.in..: macierzy dyskowej, serwera, urządzeń zabezpieczających zasilanie oraz licencji i oprogramowania przeciwdziałającego wyciekowi danych.

Realizacja projektu przyczyni się do bezpiecznego funkcjonowania systemów informatycznych przed cyberatakami oraz zapewni lepszą ochronę informacji w Urzędzie Miejskim w Turku.

Grantobiorca

Gmina Miejska Turek

lata realizacji

2024r. - 2026r.

Data podpisania umowy

17.04.2024 r.

Całkowity koszt:

904 499,00 PLN

Kwota dofinansowania

698 556,00 PLN w tym:

wkład UE : 586 787,04PLN

wkład BP : 111 768,96 PLN

wkład GM Turek

205 943,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd ” dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe,

Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

ue iw