English German Polish
TKM

 

Cały czas Urząd Miejski w Turku przyjmuje wnioski o wydanie Turkowskiej Karty Mieszkańca.

Turkowska Karta Mieszkańca (TKM) to program skierowany do mieszkańców miasta Turek. Karta umożliwia korzystanie z  katalogu ulg i zwolnień oferowanych przez miejskie jednostki i innych partnerów. Operatorem karty jest Urząd Miejski w Turku. Program ma na celu podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców Turku.


Jakie ulgi dla posiadacza karty?

Posiadacze karty będą mogli skorzystać ze zniżką np. z krytej pływalni, wodnego placu zabaw, miejskiej siłowni czy Kina TUR. Należy jednak pamiętać, że zniżki nie łączą się z innymi ulgami i zwolnieniami w ramach pozostałych programów np. z Turkowską Kartą Dużej Rodziny, itp. (szerzej o katalogu ulg tutaj) Firmy i instytucje, w których można skorzystać z programu będą miały umieszczoną w swoim obiekcie  komunikat lub naklejkę, informującą o realizacji programu.


Kto może otrzymać kartę?

Posiadaczem TKM może stać się wyłącznie osoba, która rozliczy swój podatek w Urzędzie Skarbowym w Turku i w rozliczeniu rocznym wskaże adres zamieszkania w Turku. Karta przysługuje również:

-  dzieciom do ukończenia 26 roku życia,

-  niepracującemu współmałżonkowi,

- osobom rozliczającym w mieście podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,

- osobom bezrobotnym otrzymującym zasiłek oraz ich dzieciom.

Rozliczając podatek w Turku mieszkaniec zyska dwukrotnie. Po pierwsze – będzie mógł używać karty, która daje możliwość korzystania ze zniżek i przywilejów. Po drugie, pieniądze z podatków w części wracają do miasta i zasilają jego budżet. Środki te przeznaczane są na nowe inwestycje i udogodnienia np. na modernizacje infrastruktury osiedlowej, remonty ulic, chodników i wiele innych.


Gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony i podpisany wniosek można złożyć osobiście w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Turku. Wniosek można pobrać poniżej. W imieniu niepełnoletnich dzieci wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Przy składaniu wniosku o wydanie karty należy okazać do wglądu:

pierwszą stronę rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok, z potwierdzeniem złożenia PIT w Urzędzie Skarbowym, z którego wynika, że podatnik wskazał miasto Turek jako miejsce zamieszkania,

w przypadku osoby zamieszkałej na terenie miasta Turek i rozliczającej w mieście podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – kopię potwierdzenia zapłaty podatku rolnego,

w przypadku wnioskowania o kartę dla dzieci do 26 roku życia, legitymację uczniowską/studencką lub akt urodzenia,

w przypadku osób, które zamieszkały na terenie Turku w trakcie roku kalendarzowego, warunkiem otrzymania TKM jest okazanie kopii złożonego w urzędzie skarbowym formularza ZAP-3 (Zgłoszenie aktualizujące osoby fizycznej) z podaniem aktualnego adresu zamieszkania na terenie miasta Turek,

- ewentualnie upoważnienie do złożenia wniosku/odbioru karty.


Czy karta ma termin ważności?

Karta wydawana jest na czas określony. Wydaje się ją na czas 5 lat osobom zameldowanym w Turku na stałe. Osoby zameldowane tymczasowo otrzymają kartę z datą ważności do 31 maja roku następnego.

Jak stać się partnerem programu?

Aby dołączyć do grona partnerów karty i umieścić swoją ofertę w katalogu ulg należy wypełnić deklarację, a następnie podpisać porozumienie w sprawie przystąpienia do programu


Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji o Turkowskiej Karcie Mieszkańca udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Turku pod nr tel. 63 289 61 73.

 

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl